Magic of Nature - Dragons

Úvod

Obecně

O smrti
- o smrti draka přirozenou cestou se toho moc neví
- několik knih zastává teorii, že jejich magické schopnosti dosáhly tak vysoké úrovně, že vůbec neumírají
- já osobně zastávám teorii o dračí smrtelnosti, ale jelikož se draci dožívají velmi vysokého věku, je nemožné moji teorii potvrdit

Způsoby smrti:
1. jiný drak - díky své síle dokáže dospělý drak zabít dospělého draka
2. silné kouzlo - pouze mládě (dospělého draka nelze zabít kouzlem (nejspíš))
3. zbraně opatřené kouzelnými vlastnostmi: meče, kopí, šípy - mládě (možná i) dospělý drak (ale o zabití dospělého draka zbraní nejsou žádné dostatečně podložené infomace!)

- kvůli nebezpečnosti draků lidé jejich vejce rozbíjejí nebo je odnášejí na specializované úřady
Žádné komentáře