Magic of Nature - Dragons

Úvod

Obecně

O ohni, ledu nebo kyselině
- plamen mívá teplotu i přes 5 000°C
- ovšem ne všichni draci chrlí oheň
- někteří draci chrlí led, ledové krystalky nebo sníh, za což je zodpovědný dusík a teplota takového dechu dosahuje k - 200°C (dostává se i k bodu adsolutní nuly)
- jiní zase chrlí a plivají zelenou nebo hnědou kyselinu

- z potravy dračí žaludek destiluje vodík, který se shromažďuje v plynových vacích
- když drak potřebuje chrlit oheň, vodík je uvolněn a pod vysokým tlakem veden ven z tlamy
- v dutině ústní se vodík smíchá se vzduchem a chemikáliemi, které si drak sám vyrábí, a tato směs se vznítí
- před popálením samotného draka chrání rychlost, kterou je směs vytlačována z tlamy
- kdyby tato rychlost klesla pod určitou hranici, došlo by k zpětnému zášlehu

- stejný princip se uplatňuje i při chrelní ledu, pouze s tím rozdílem, že v tomto případě dračí žaludek z protavy destiluje kromě vodíku také dusík

- v dechu se odráží drakovi magické schopnosti
Žádné komentáře