Magic of Nature - Dragons

Norský ostrohřbetý drak

Článek

Norský ostrohřbetý drak
Anglicky: Norwegian Ridgeback dragon
Charakteristika:
- velice podobný Maďarskému trnoocasému
- na hřbetě má uhlově černé destičky
- výjimečně agresivní (i vůči svému druhu)
- velice vzácný

Vejce:
- černá

Pokrm:
- většina suchozemských savců, ale jsou známy i případy, kdy se drak živí mořskými živočichy
- 1802 - norské pobřeží: tento drak uchvátil velrybí mládě - neobvyklé!

Létání:
- dobrý letec
- dobrý plavec (do vody se dostane hlavně kvůli potravě, jinak vodu nijak nepreferuje)

Chrlí:
- oheň
- schopnost chrlení ohně již v 1 - 3 měsíci života mláděte
Žádné komentáře